Bevisa att du inte är en robot, besvara frågan: vad är 12 + 2

Svara med siffror: